Nằm bên bờ hồ Suối Cam có vai trò quan trọng trong việc  điều hòa không khí cho thành phố Đồng Xoài. Dự án Royal Star Lake được nhà nước ra  chủ trương xây dựng từ Trung ương và được trực tiếp UBND tỉnh Bình Phước đứng ra chỉ đạo triển khai.

Thực tế về dự án Royal Starlake
Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động ở dự án Royal Star Lake.
Phối cảnh dự án Royal Star Lake tại Bình Phước.
Dự án đang xây dựng và dần hoàn thiện ở Royal Star Lake Bình Phước.